Zapraszamy na kolejny rok spotkań z Wszechnicą PAN.

Stawiamy na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. W miarę możliwości słuchacze będą czynnie brali udział w wykładach. Bez obawy, nie będzie odpytywania na oceny, a ćwiczenia.

Prosimy zbierać siły, zabierać znajomych, dobrze się z nami bawić i korzystać z wiedzy.

 

Kolejny rok akademicki rozpoczęty.

Zapraszamy na wykład 8 listopada

 

Komizm w muzyce

Od wieków wiadomo, że muzyka jest nośnikiem rozmaitych emocji. Zagadnienie emocjonalnego sensu muzyki zawiera w sobie jednak wiele niewyjaśnionych aspektów. Jednym z nich jest komizm muzyczny. Jak to się dzieje, że pewne ciągi dźwięków, nawet należące do tzw. muzyki absolutnej, wolnej od pozamuzycznych odniesień, potrafią niekiedy nas rozśmieszyć? Jak się przejawia i jakie ma odmiany komizm muzyczny?
W wykładzie zarysuję odpowiedzi na te pytania, opierając się na pewnych dystynkcjach pojęciowych oraz własnej praktyce muzycznej.


 

 

 

 

wszechnica logo