Spotkania Wszechnicy PAN odbędą się:

 

 

 

dzwon www lr

10 stycznia 2018 r.

Jak dzwoni dzwon? 

Dźwięk bijącego dzwonu jest znany i rozpoznawalny od wieków. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym jak ciekawe zjawiska fizyczne mogą zachodzić w trakcie pracy tych jednych z największych instrumentów muzycznych. Na pozór wszystko wydaje się dziecinnie proste, serce dzwonu uderza w jego czaszę powodując jej drgania i emitując w ten sposób fale akustyczne. Jednak, aby dzwon mógł wybrzmieć, konieczne jest jego prawidłowe zawieszenie i zapewnienie odpowiedniego napędu. Nie jest łatwo sprawić, aby dzwon pracował w sposób bezpieczny, był niezawodny i nie obciążał dzwonnicy w sposób nadmierny. Dzisiaj, dzięki symulacjom komputerowym, można przewidzieć zachowanie dzwonu i uniknąć błędów, które mogłyby doprowadzić do pęknięcia dzwonu, przy jednoczesnym zachowaniu jego brzmienia.
Podczas spotkania zaprezentujemy budowę dzwonu, jego posadowienia oraz napędu na przykładzie Dzwonu "Serce Łodzi" z Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi i stanowiska badawczego z Politechniki Łódzkiej. Opowiemy o historii ludwisarstwa, charakterystyce konstrukcji dzwonu, jarzma i serca oraz ich geograficznemu zróżnicowaniu.

 

 leki lr

14 lutego 2018 r.

Nowe życie starych leków – jak leczyć znane choroby, znanymi lekami w nieznany sposób

 

Czas i koszt wytworzenia oraz przebadania nowego leku szacuje się na minimum 10 lat, co skłania badaczy do poszukiwania potencjalnie efektywnych połączeń leków już znanych. „Drug repurposing” – znalezienie nowego zastosowania dla leku już dopuszczonego do obrotu jest jednym z nurtów współczesnej medycyny rozwijany w odpowiedzi na zapotrzebowanie na nowe metody terapeutyczne. Jedną z takich strategii zaprezentowaliśmy wspólnie z badaczami z Dana-Farber Cancer Institute w terapii raka trzustki. Połączenie nowego leku CB-839 z już znanym i stosowanym lekiem przeciwpasożytniczym – mebendazolem – okazało się znacznie skuteczniejsze niż terapia tylko jednym z nich. Identyfikacja optymalnej kombinacji była możliwa dzięki analizie olbrzymich zbiorów danych farmakologicznych i skorelowaniu ze sobą profili działania różnych leków. Dzięki zaawansowanym algorytmom statystycznym możliwe stało się odkrycie, że podanie mebendazolu wywołuje w komórkach zmiany takie, jakie są potrzebne by przełamać narastającą oporność na chemioterapeutyk (CB-839). Badania na komórkach i zwierzętach potwierdziły nasze przewidywania stwarzając de facto nowy schemat chemioterapii o potencjale terapeutycznym dla ludzi. Możliwości tworzenia takich wielolekowych kombinacji w oparciu o analizę danych stanowią wielką nadzieję dla onkologii zarówno ze względu na kliniczne korzyści oraz potencjalne obniżenie kosztów leczenia za pomocą leków już obecnych na rynku i tańszych niż te nowoodkryte.

14 marca 2018 r.

11 kwietnia 2018 r.

9 maja 2018 r.

13 czerwca 2018 r.

 

Wykłady rozpoczynają się o godz. 17.30.

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 (za pomnikiem M. Kopernika)

Autobus: przystanek Uniwersytet. Metro: stacja Nowy Świat-Uniwersytet