Polska Akademia Nauk wspólnie z Towarzystwem Naukowym Warszawskim od października 2003 r. organizuje wykłady popularnonaukowe "Wszechnica" przeznaczone dla szerokiego kręgu słuchaczy. Inicjatywa ta - to z jednej strony przypomnienie pięknej tradycji działającej przed laty Wszechnicy PAN, z drugiej - reaktywowanie sprawdzonych form upowszechniania wiedzy o nauce.

Spotkania prowadzą wybitni naukowcy z ośrodków krajowych i zagranicznych, kandydatury wykładowców zgłaszane są przez Kierownictwo Akademii. Organizatorzy starają się, aby w ramach Wszechnicy wszystkie dziedziny nauki reprezentowane przez Wydziały PAN mogły zaprezentować osiągnięcia i/lub badania naukowe prowadzone przez placówki naukowe Akademii.

Słuchacze wykładów to osoby w róznym wieku, od młodzieży licealnej po słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, z różnym stopniem znajomości zagadnień naukowych. Na spotkania przychodzą specjaliści, pasjonaci nauki, osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy w danym temacie.

Wykłady odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w cyklu roku akademickiego (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) o godz. 17.30 w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie i trwają około 60 minut.

 

Od maja 2013 r. wykłady Wszechnicy transmitowane są na żywo w sieci Internet.
 
Audycje radiowe na temat Wszechnicy PAN:
 
W programie Uwaga! Zbigniew Łuczyński, Radio dla Ciebie, 30.12.2011 r.,
 
W programie Studenteria, Radio Kampus, z dnia 14.12.2011 r.: część 1, część 2, część 3.