W dniu 8 maja 2013 r. uruchomiony został pilotażowy projekt transmisji wykładów Wszechnicy PAN w Internecie.

Ponieważ inicjatywa ta znalazła uznanie w oczach odbiorców (pierwszy nadawany na żywo wykład obejrzało około 90 osób), Polska AKademia Nauk zdecydowała o kontynuacji transmisji wykładów w sieci Internet, począwszy od roku akademickiego 2013/2014.

Transmitowana będzie część ogólna wykładu, część z pytaniami do wykładowcy zarezerwowana jest dla słuchaczy obecnych na sali.
Okno transmisji uruchamiane jest o godzinie 17.30 w dniu wykładu pod adresem www.ogladaj.pan.pl .

Zapraszamy do uczestnictwa w wykładach w Pałacu Staszica oraz śledzenia wykładów w Internecie.