ytlogo

Osoby, które nie mogły uczestniczyć osobiście w wykładzie Wszechnicy PAN ani obejrzeć go w Internecie zapraszamy do serwisu youtube.

Wykłady, których transmisja odbyła się w internecie (tj. począwszy od dnia 8 maja 2013 r.) zamieszczane będą w serwisie youtube na kanale Wszechnicy PAN. Opóźnienie w publikacji video wynika z konieczności obróbki filmu, by dostarczyć materiał możliwie najwyższej jakości.

Zapraszamy!