9 listopada 2016 r. odbył się wykład prof. Jolanty Zawilskiej Nowe substancje psychoaktywne ("dopalacze") - od struktury chemicznej do objawów klinicznych.
Podczas wykładu słuchacze zapoznali się z danymi dotyczącymi użycia "dopalaczy" w Europie, sposobami działania substancji psychoaktywnych oraz różnic i podobnieństw do nich, które wykazują nowe substancje psychoaktywne, a także ze skutkami użycia tych substancji.

Streszczenie

 

dopalacze www small