W dniu 13 lutego prof. Janusz Pempkowiak z Instytutu Oceanologii PAN poprowadził wykład Woda morska - co o niej wiemy?

Tlenek wodoru; budowa w właściwości chemiczne i fizyczne. Roztwory; składniki rozpuszczone i stężenia. Obieg wody w przyrodzie. Rodzaje wody w przyrodzie. Woda morska: składniki główne, śladowe, rozpuszczone gazy, rozpuszczone związki organiczne. Składniki wody morskiej a właściwości wody: masa właściwa, temperatura zamarzania, pole światła, transmisja fal akustycznych, tlen w wodzie. Równowaga węglanowa w wodzie. Woda morska- współczesne kierunki badań; cyrkulacja termochalinowa, absorpcja ditlenku węgla, szybkość grzebania węgla w osadach dennych.

W wyniku konkursu, ogłoszonego podczas wykładu przez prof. Janusza Pempkowiaka, Dyrektora Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, jedna ze słuchaczek wykładów Wszechnicy wygrała rejs statkiem badawczym Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie Oceania (na zdjęciu poniżej). Gratulujemy!

morze www small