Poprzednie wykłady

W dniu 12 grudnia 2012 roku prof. Jan Królikowski z Instytutu Fizyki UW poprowadził wykład "Wielki zderzacz hadronowy - program, detektory, wyniki".

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

LHC_www_small

W dniu 11 stycznia 2012r. prof. Marek Bartosik z Politechniki Łódzkiej poprowadził wykład "Głód energetyczny - szkoła przetrwania cywilizacji"

Podczas wykładu poruszone zostały następujące zagadnienia:

- Energia pierwotna a cywilizacja techniczna.

- Liczebność ludzkiej populacji, prognozy rozwojowe.

- Potrzeby energetyczne globalne i lokalne.

- Nieodnawialne źródła energii pierwotnej – geopaliwa: węgiel, ropa, gaz, uran, hydraty metanu.

- Odnawialne źródła energii – woda, wiatr, geotermia, słońce, biomasa.

- Sytuacja energetyczna świata i Polski – bilans i struktura energetycznych potrzeb i możliwości.

- Wystarczalność globalna zasobów geopaliw.

- Realne możliwości odnawialnych źródeł energii.

- Energetyczne zagrożenia kryzysowe w skali globalnej i lokalnej.

- Realia energetyki jądrowej obecnej (reakcja rozszczepienia) i przyszłej (reakcja syntezy).

- Możliwości działań antykryzysowych w zakresie technologii energetycznych znanych i obecnie stosowanych, badanych i rozwojowych oraz rozpoznanych technologii przyszłości.

Prezentacja Power Point wykładu

Materiały uzupełniające cz. 1

Materiały uzupełniające cz. 2
www_energia_small1

W dniu 14 marca 2012r. prof. Marek Jeżabek z Instytutu FIzyki Jądrowej PAN przeprowadził wykład Terapia protonowa w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN.

Metody i urządzenia fizyki jądrowej znajdują coraz szersze zastosowanie we współczesnej medycynie. W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN stworzony został program, o ogólnopolskim zasięgu, wykorzystania wiązek protonów do niszczenia komórek nowotworowych. Radioterapia protonowa jest stosowana do zwalczania nowotworów w kilku rozwiniętych krajach. Od 2011 roku dołączyła do nich Polska. W czasie wykładu zaprezentowany zostanie film nakręcony w trakcie naświetlania czerniaka gałki ocznej u dwóch pierwszych pacjentów w IFJ PAN. Przedstawione zostaną także plany rozwoju radioterapii protonowej w Polsce, w oparciu o budowane w IFJ PAN Centrum Cyklotronowe Bronowice. CCB zostanie wyposażone w nowoczesny cyklotron i stanowisko terapeutyczne typu gantry, umożliwiające niszczenie nowotworów o dowolnej lokalizacji w ciele pacjenta.

Prezentacja


protony_www_small

W dniu 8 lutego 2012r. prof. Franciszek Dubert z Instytutu Fizjologii Roslin przeprowadził wykład pt. Dwie twarze roślin energetycznych, wiele twarzy miskanta olbrzymiego.

Wykład pokazał znaczenie roślin energetycznych jako jednego z odnawialnych surowców energetycznych, głównie dla bilansu dwutlenku węgla w atmosferze, ale także niekorzystne konsekwencje wynikające z nadmiernego powiększania powierzchni upraw tych roślin. Na tym tle zaprezentowana została ciekawa roślina, jaką jest miskant olbrzymi, i przedstawiona możliwość wielokierunkowej jej uprawy w aspekcie zrównoważonej proekologicznej gospodarki rolnej.

Prezentacja Power Point wykładu

www_miskant_small

 

Dnia 11 kwietnia 2012r. prof. Ryszard Horodecki z Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadził wykład Kwantowe splątanie - tajemniczy wynalazek Natury.

Kwantowy opis Natury odkryty w latach 30. ubiegłego wieku przewiduje m. in. istnienie osobliwych korelacji (subtelnych powiazań) między własnościami odległych cząstek, nazwanych przez Schrödingera kwantowym splątaniem. Celem wystąpienia będzie prezentacja wielu „twarzy” kwantowego splątania – nowego zasobu, którego niezwykłe własności przeczą naszej „klasycznej” intuicji, znajdując jednocześnie praktyczne zastosowania. Szczególna uwaga poświęcona będzie tzw. związanemu splątaniu - „czarnym dziurom” kwantowego informacji. Wytworzone niezależnie w kilku laboratoriach po 11. latach od czasu jego odkrycia - związane splątanie nadal intryguje fizyków.

Materiał informacyjny ukazał się również w publikacji z okazji 60-lecia PAN "Tradycja-Współczesność-Przyszłość. Refleksje jubileuszowe".


www_kwanty_small