W dniu 13 czerwca 2012r. prof. Andrzej Januszewicz z Instytutu Kardiologii w Warszawie poprowadził wykład Nadciśnienie tętnicze jako choroba społeczna

Prezentacja

www_nadcisnienie_small