W dniu 14 marca 2012r. prof. Marek Jeżabek z Instytutu FIzyki Jądrowej PAN przeprowadził wykład Terapia protonowa w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN.

Metody i urządzenia fizyki jądrowej znajdują coraz szersze zastosowanie we współczesnej medycynie. W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN stworzony został program, o ogólnopolskim zasięgu, wykorzystania wiązek protonów do niszczenia komórek nowotworowych. Radioterapia protonowa jest stosowana do zwalczania nowotworów w kilku rozwiniętych krajach. Od 2011 roku dołączyła do nich Polska. W czasie wykładu zaprezentowany zostanie film nakręcony w trakcie naświetlania czerniaka gałki ocznej u dwóch pierwszych pacjentów w IFJ PAN. Przedstawione zostaną także plany rozwoju radioterapii protonowej w Polsce, w oparciu o budowane w IFJ PAN Centrum Cyklotronowe Bronowice. CCB zostanie wyposażone w nowoczesny cyklotron i stanowisko terapeutyczne typu gantry, umożliwiające niszczenie nowotworów o dowolnej lokalizacji w ciele pacjenta.

Prezentacja


protony_www_small