W dniu 8 lutego 2012r. prof. Franciszek Dubert z Instytutu Fizjologii Roslin przeprowadził wykład pt. Dwie twarze roślin energetycznych, wiele twarzy miskanta olbrzymiego.

Wykład pokazał znaczenie roślin energetycznych jako jednego z odnawialnych surowców energetycznych, głównie dla bilansu dwutlenku węgla w atmosferze, ale także niekorzystne konsekwencje wynikające z nadmiernego powiększania powierzchni upraw tych roślin. Na tym tle zaprezentowana została ciekawa roślina, jaką jest miskant olbrzymi, i przedstawiona możliwość wielokierunkowej jej uprawy w aspekcie zrównoważonej proekologicznej gospodarki rolnej.

Prezentacja Power Point wykładu

www_miskant_small