W dniu 11 stycznia 2012r. prof. Marek Bartosik z Politechniki Łódzkiej poprowadził wykład "Głód energetyczny - szkoła przetrwania cywilizacji"

Podczas wykładu poruszone zostały następujące zagadnienia:

- Energia pierwotna a cywilizacja techniczna.

- Liczebność ludzkiej populacji, prognozy rozwojowe.

- Potrzeby energetyczne globalne i lokalne.

- Nieodnawialne źródła energii pierwotnej – geopaliwa: węgiel, ropa, gaz, uran, hydraty metanu.

- Odnawialne źródła energii – woda, wiatr, geotermia, słońce, biomasa.

- Sytuacja energetyczna świata i Polski – bilans i struktura energetycznych potrzeb i możliwości.

- Wystarczalność globalna zasobów geopaliw.

- Realne możliwości odnawialnych źródeł energii.

- Energetyczne zagrożenia kryzysowe w skali globalnej i lokalnej.

- Realia energetyki jądrowej obecnej (reakcja rozszczepienia) i przyszłej (reakcja syntezy).

- Możliwości działań antykryzysowych w zakresie technologii energetycznych znanych i obecnie stosowanych, badanych i rozwojowych oraz rozpoznanych technologii przyszłości.

Prezentacja Power Point wykładu

Materiały uzupełniające cz. 1

Materiały uzupełniające cz. 2
www_energia_small1