18 maja 2011 r. wykład Różne oblicza gwiazd neutronowych: od pulsarów do magnetarów przeprowadził prof. Paweł Haensel z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN.

Omówione zostały następujące tematy:

- Narodziny gwiazdy neutronowej w supernowej,

- Struktura i ewolucja gwiazdy neutronowej,

- Gwiazdy neutronowe a czarne dziury,

- Pulsary radiowe,

- Gwiazdy neutronowe i astronomia rentgenowska

- Gwiazdy neutronowe w układach podwójnych,

- Magnetary.