W dniu 12 października 2011r. dr Dominika Malińska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przeprowadziła wykład "Mitochondria w zdrowiu i w chorobie czyli wykład o dwóch obliczach komórkowego źródła energii"

 

Wykład był próbą wyjaśnienia jaki udział w prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu, oraz w mogących dotknąć nas chorobach, mają mikroskopijne struktury komórkowe zwane mitochondriami.

Podstawowym ich zadaniem jest zaopatrywanie komórki w energię potrzebną do jej prawidłowego działania. Jednakże, mitochondria pełnią dodatkowo szereg innych, kluczowych dla komórki i całego organizmu funkcji. Zaburzenie przemian jakie w nich zachodzą może prowadzić do rozwoju poważnych chorób. Mitochondria odgrywają także znaczącą rolę w procesie starzenia. Warto zdać sobie sprawę, iż środowisko, w którym żyjemy, również wywiera wpływ na funkcjonowanie mitochondriów. Część prezentacji miała na celu ukazanie mitochondriów jako źródła reaktywnych form tlenu (potocznie – wolne rodniki), które wywierają negatywny wpływ na komórkę i zdrowie organizmu. Uszkodzeniom wywołanym przez reaktywne formy tlenu mają przeciwdziałać przeciwutleniacze, obecnie często wchodzące w skład suplementów diety. Wielość funkcji mitochondriów i ich znaczenie w komórce powodują, że struktury te wciąż znajdują się centrum zainteresowania naukowców jako potencjalne cele strategii leczenia różnych chorób oraz poprawy jakości życia.