W dniu 14 grudnia 2011r. prof. Marek Narkiewicz z Polskiego Instytutu Geologicznego poprowadził wykład "Gaz łupkowy w Polsce - między geologią a nadzieją".

 

Geologia jest kluczem do przewidywania przyszłości gazu łupkowego w Polsce. Czym różnią się złoża gazu w łupkach od złóż konwencjonalnych ? Jakie są geologiczne podstawy oceny zasobów gazu ?

Czy publikowane szacunki polskich zasobów mają dostateczne uzasadnienie w wynikach dotychczasowych badań ? Czy powinniśmy się obawiać niekorzystnych skutków przyszłej eksploatacji ? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te pytania.

www_lupki_small