Poprzednie wykłady

13 kwietnia 2011 - wykład Narkotyki oszukują mózg przeprowadził prof. Wojciech Kostowski, członek PAN

Uzależnienie jest złożoną chorobą ośrodkowego układu nerwowego polegającą na utracie kontroli nad zachowaniami i ich poważnemu ograniczeniu do nieustannego poszukiwania i konsumowania substancji uzależniających lub do kontaktu z innego rodzaju bodźcami nagradzającymi.

9 marca 2011 - wykład Jak powstawała Polska? przeprowadził prof. Andrzej Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN


Okoliczności pojawienia się w Polski na mapie X-wiecznej Europy są przedmiotem studiów kolejnych generacji badaczy. Po raz pierwszy o początkach państwa polskiego pisał w XII w. Gall Anonim, przywołując w swej kronice legendarnych poprzedników Mieszka.

9 lutego 2011 - wykład Choroby genetyczne człowieka w sztuce przeprowadził prof. Janusz Limon z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

Na przestrzeni dziejów ludzkości, narodzenie się dziecka z wrodzonymi wadami rozwojowymi ciała wywoływało lęk, niepokój i próby tłumaczenia nieszczęścia przez jego rodziców, jak i otoczenie.

15 lutego 2011 - wykład Egipt 2011 - rewolucja czy rewolta? przeprowadził prof. Jerzy Zdanowski z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Dramatyczne wydarzenia w Tunezji i Egipcie na przełomie stycznia i lutego 2011 r. świadczą o tym, że fala demokracji, która w latach 90. XX w. zmieniła Europę, dotarła w końcu na autorytarny Bliski Wschód.

12 stycznia 2011 - wykład Jak rozpoznać kłamcę? przeprowadziła doc. Iwona Szatkowska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

 

Metody wykrywania kłamstw można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza polega na obserwacji zachowania, druga - na rejestracji reakcji fizjologicznych, trzecia – na rejestracji aktywności mózgu.