Poprzednie wykłady

Dnia 8 grudnia 2010 r. prof. Paweł Rowiński z Instytutu Geofizyki PAN poprowadził wykład "Rzeki - próby naukowego poznania ich tajemnic".

Badania procesów fizycznych zachodzących w powierzchniowych wodach płynących zyskują szczególne znaczenie u progu XXI wieku, kiedy społeczeństwa uświadamiają sobie postępującą degradację tych wód – źródła energii i zdrowia. Napawa optymizmem coraz częstsze uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji szczególnie dotyczących przedsięwzięć inżynierskich w korytach rzek, wykorzystywaniu rzek dla celów komunalnych, rolniczych czy też rekreacyjnych.

10 listopada 2010 - wykład Materiały z pamięcią kształtu - niezwykłe właściwości i spektakularne zastosowania przeprowadziła dr hab. Elżbieta Pieczyska z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Dynamiczny rozwój techniki, wzrost zapotrzebowania na materiały spełniające określone funkcje, a przy tym rosnąca troska o środowisko naturalne powodują, że w ostatnich latach obserwuje się szczególne zainteresowanie materiałami inteligentnymi (smart materials), oraz wielofunkcyjnymi (multifunctional materials), tzn. materiałami, które potrafią zmieniać jakąś swą właściwość w odpowiedzi na zmianę czynnika zewnętrznego, a z kolei zmiana tej właściwości może być użyta do odpowiedniego sterowania czynnikami zewnętrznymi.

09. 06. 2010 r.

prof. Witold Rużyłło z Instytutu Kardiologii

przeprowadził wykład pt. "Leczenie śródnaczyniowe wad serca i choroby niedokrwiennej serca".

13 października 2010 - wykład Zastosowanie metod przestrzennej wizji komputerowej w diagnostyce medycznej oraz ochronie zabytków przeprowadził dr inż. Krzysztof Skabek z Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.

Przedmiotem seminarium jest przedstawienie metod analizy przestrzennej wizji komputerowej w aspekcie ich zastosowań w diagnostyce medycznej oraz ochronie zabytków. Tematyka ta stanowi motyw przewodni prac Zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych IITiS PAN. Prace teoretyczne Zespołu koncentrują się obecnie na rozwijaniu metod wykrywania i analizy cech powierzchniowych oraz wolumetrycznych na podstawie danych przestrzennych pochodzących z multimodalnych czujników obrazowania, takich jak skanery laserowe 3D, kamery stereoskopowe, sprzężone pary zdjęć RTG, czy obrazowanie tomograficzne.

12. 05. 2010 r. prof. Karol Myśliwiec z Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN przeprowadził wykład pt. "Pierwszy upadek państwa faraonów (w świetle polskich wykopalisk w Sakkarze)".

Najważniejszym problemem starożytnego Egipcjanina w życiu doczesnym było zapewnienie sobie życia wiecznego. Śmierć otwierała bramy zaświatów, a gwarantem wiecznej szczęśliwości było przygotowanie odpowiedniego pochówku, gwarantującego trwanie imienia i wizerunków zmarłego. Dostojnicy z najbliższego otoczenia faraona przywiązywali więc ogromną wagę do dekoracji swoich grobowców, czyli scen i inskrypcji płaskorzeźbionych na ścianach „domu wieczności”.