09. 06. 2010 r.

prof. Witold Rużyłło z Instytutu Kardiologii

przeprowadził wykład pt. "Leczenie śródnaczyniowe wad serca i choroby niedokrwiennej serca".