10 listopada 2010 - wykład Materiały z pamięcią kształtu - niezwykłe właściwości i spektakularne zastosowania przeprowadziła dr hab. Elżbieta Pieczyska z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Dynamiczny rozwój techniki, wzrost zapotrzebowania na materiały spełniające określone funkcje, a przy tym rosnąca troska o środowisko naturalne powodują, że w ostatnich latach obserwuje się szczególne zainteresowanie materiałami inteligentnymi (smart materials), oraz wielofunkcyjnymi (multifunctional materials), tzn. materiałami, które potrafią zmieniać jakąś swą właściwość w odpowiedzi na zmianę czynnika zewnętrznego, a z kolei zmiana tej właściwości może być użyta do odpowiedniego sterowania czynnikami zewnętrznymi.

W praktyce oznacza to, że taki materiał potrafi łączyć funkcję czujnika i przekaźnika, umożliwiając nie tylko innowacyjne zastosowania, ale także zmniejszenie masy i miniaturyzację wyrobu. Do tej grupy należą stopy, polimery i kompozyty z pamięcią kształtu, których oryginalne właściwości, wykazywane w warunkach zmiany naprężenia i temperatury, oraz spektakularne zastosowania zostaną zaprezentowane podczas wykładu.

 

Plan wykładu obejmuje:

1. Wprowadzenie - czy materiał może pamiętać swój kształt i co to oznacza?

2. Jak to widzimy w różnych skalach?

3. Jakie poznaliśmy dotychczas materiały, które wykazują takie właściwości?

4. Wybrane wyniki badań własnych stopu oraz polimeru z pamięcią kształtu, przeprowadzonych w IPPT PAN oraz w AICHI Institute of Technology (AIT), Toyota-city, w Japonii.

5. Kompozyty z pamięcią kształtu

6. Przykłady praktycznych zastosowań materiałów z pamięcią kształtu:

a. w technice

b. w medycynie

c. przykłady prac studentów AIT

7. Podsumowanie