Dnia 8 grudnia 2010 r. prof. Paweł Rowiński z Instytutu Geofizyki PAN poprowadził wykład "Rzeki - próby naukowego poznania ich tajemnic".

Badania procesów fizycznych zachodzących w powierzchniowych wodach płynących zyskują szczególne znaczenie u progu XXI wieku, kiedy społeczeństwa uświadamiają sobie postępującą degradację tych wód – źródła energii i zdrowia. Napawa optymizmem coraz częstsze uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji szczególnie dotyczących przedsięwzięć inżynierskich w korytach rzek, wykorzystywaniu rzek dla celów komunalnych, rolniczych czy też rekreacyjnych.

Podejmowaniu właściwych decyzji musi towarzyszyć zrozumienie niezmiernie złożonych procesów zachodzących w korytach rzecznych oraz umiejętność przewidywania skutków różnorodnych działań antropogenicznych. Środkiem do zrozumienia oraz symulowania interesujących procesów jest ich opis językiem matematyki. Niestety okazuje się, że pomimo intensywnych badań prowadzonych od kilkuset lat, istniejące rozwiązania nawet pozornie prostych zagadnień budzą cały szereg wątpliwości. Wykład będzie traktował o tych właśnie wątpliwościach, o naszych niedostatkach w wiedzy, powodujących, że dotykające nas problemy powodzi, suszy, katastrof ekologicznych czy też przenoszenia zanieczyszczeń są wciąż dalekie od skutecznych rozwiązań.