Poprzednie wykłady

14 kwietnia 2010r. prof. Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii PAN przeprowadził wykład pt.: "Mózg a sztuka".

Człowiek jest gatunkiem zdolnym do tworzenia, oceny i odczuwania przyjemności ze sztuki. Chociaż współczesna małpa też lubi się bawić farbami i pędzlem, tworzenie i percepcja sztuki jest jednak charakterystyczną cechą człowieka, a nie małp. W wyniku ewolucji w mózgu ludzkim wykształciły się charakterystyczne tylko dla niego obszary, w których kryje się nasze człowieczeństwo, między innymi zdolność do pojmowania i tworzenia sztuki. Fakt, że sztuka towarzyszyła człowiekowi – Homo sapiens - od początków powstania naszego gatunku sugeruje, że jest dla nas aktywnością niezbędną i poza znaczeniem użytkowym (instrukcje łowieckie) mistycznym (kulty religijne) bezpośrednio wpływała na rozwój ludzkiego mózgu.

10 marca 2010r., prof. January Weiner z Instytutu Nauk o Środowisku UJ przeprowadził wykład pt.: "Równowaga w przyrodzie: fakty i mity".

Wyrażenie „równowaga w przyrodzie” często pojawia się w języku potocznym, publicystyce i w literaturze popularno-naukowej; jest przy tym równie wieloznaczne, niejasne i nadużywane, jak nazwa całej domeny „ekologii”. Historycznie rzecz biorąc termin ten wywodzi się z XVIII-wiecznego przyrodoznawstwa, w ścisłym pokrewieństwie do innego terminu – „gospodarka przyrody” („economy of nature”); z czasem jego sens uległ zróżnicowaniu. Od czysto mitologicznego uosobienia wyższych, absolutnych wartości („równowaga w przyrodzie” jako cel i jako kryterium etyczne), poprzez rozmaite nieprecyzyjne i wieloznaczne sformułowana – czasem wartościujące, a czasem neutralne – po nadające się do ścisłego zdefiniowania pojecie równowagi dynamicznej w konkretnych procesach ekologicznych.

 

13 stycznia 2010 r. Prof. Janusz Lipkowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN wygłosił wykład pt.: "Supercząsteczki i suprachemia".Gdy co najmniej dwie cząsteczki chemiczne się spotkają i pozostają złączone bez tworzenia wiązań chemicznych, to mówimy wówczas o powstaniu układu (kompleksu) supramolekularnego, a powstały twór nazywa się czasem supercząsteczką. Właściwości takich układów są niezwykle atrakcyjne dla rozmaitych zastosowań, a projektowanie ich i konstrukcje są dla chemika nader ciekawym zadaniem. Ta dziedzina chemii rozpoczęła intensywną fazę rozwoju około 40 lat temu a obecnie jest w fazie rozkwitu.

10 lutego 2010r. prof. Aleksander Guterch z Instytutu Geofizyki PAN przeprowadził wykład pt. "Litosfera - zewnętrzna powłoka Ziemi w świetle wyników wielkich eksperymentów sejsmicznych".

Podczas wykładu poruszone zostały zagadnienia: