11.02.2009 r. prof. Andrzej Grzywacz w wykładzie "Drzewa moje ojczyste... Pomniki nasze"
opowiedział o najstarszych i najbardziej znanych pomnikach przyrody w Polsce i na świecie.

grzywacz.jpg
Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz był Głównym konserwatorem przyrody – wiceministrem środowiska w latach 1992-1993. Jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, której był przewodniczącym w latach 2001-2003. Otrzymał nagrodę Ligi Ochrony Przyrody „Zielone Serce Przyrody”.„Drzewa moje ojczyste… Pomniki nasze”

A. Mickiewicz, 1834
W wykładzie poruszone zostały poniższe zagadnienia:

  • Drzewa – pomniki przyrody (pojedyncze, grupy, aleje).
  • Problemy inwentaryzacji drzew, zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich oraz aranżacji ich otoczenia.
  • Drzewa rekordowe w Polsce i na świecie (wiek, wysokość, grubość, miąższość drewna).
  • Drzewo pomnikowe jako zjawisko kulturowe i historyczne.
  • Baublis z „Pana Tadeusza”.
  • Potrzeba pilnych działań w zakresie prawnej ochrony drzew.

Luty 2009 r.