14 października 2009 r. Prof. Franciszek Dubert z Instytutu Fizjologii Roślin PAN wygłosił wykład pt.: "Uprawa roślin na stacji kosmicznej, produkcja żywności podczas długotrwałych lotów kosmicznych".Jednym z czynników ograniczających czas podróży kosmicznych jest konieczność zabierania wystarczającej masy żywności i absorberów dwutlenku węgla. W prezentacji przedstawione zostaną realne możliwości rozwiązania tego problemu.
Uprawa roślin na stacji kosmicznej podczas długich podróży pozaziemskich pozwoli obniżyć ich koszt. Rośliny bowiem poza dostarczaniem żywności załodze statku, asymilują wydychany przez ludzi dwutlenek węgla i wydzielają tlen potrzebny do oddychania. Według opinii autorów zboża, a zwłaszcza pszenica byłyby najlepsze do uprawy na stacji kosmicznej. Podjęcie takiej decyzji powinno być poprzedzone szerokimi badaniami przeprowadzonymi w warunkach ziemskich co pozwoliłoby na wyhodowanie roślin o optymalnych cechach morfologicznych i fizjologicznych.


Kluczowym problemem będzie otrzymanie roślin o znacznie większej wartości współczynnika plonowania (harvest index), czyli udziału masy jadalnej w całej masie rośliny. Przedstawiono kilka możliwości uzyskania takich roślin. Ponadto omówiono techniczne i klimatyczne warunki uprawy roślin, jak również rozwiązania dotyczące utylizacji resztek „pożniwnych”. Prezentacja może być uznana za literaturę „science fiction”, jednakże autorzy wykorzystali dostępną im wiedzę pozwalającą na realne spojrzenie w przyszłość lotów kosmicznych.

 

 

Październik 2009 r.