Poprzednie wykłady

10 grudnia 2008 r. prof. Jan Ober wygłosił prelekcję pt. "Sakadometria, czyli jak zmierzyć szybkość działania naszego mózgu"


ober.jpgProfesor Jan Ober dyplom magistra inżyniera mechanika uzyskał w 1969 w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Optyki (LITMO) w Leningradzie, stopień doktora nauk technicznych w Politechnice Częstochowskiej w 1972 (tytuł rozprawy: „Badanie pato-mechaniki bocznych skrzywień kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej”). Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie biomechaniki technicznej uzyskał na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej w roku 1977 (tytuł pracy: „Synteza systemów bio-technicznych dla zastępowania i wspomagania utraconych funkcji motorycznych człowieka”).

12 listopada 2008 r. prof. Jerzy Z. Nowak wygłosił prelekcję pt. "Cenny wzrok - dlaczego niektórzy z nas muszą go tracić? Rozważania na temat AMD"


image001.jpgProf. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie pełni funkcję Kierownika Katedry Farmakologii i Farmakologii Klinicznej oraz Zakładu Farmakologii. Specjalizował się w neurologii, jednakże jego zainteresowania naukowe dotyczą fizjologii i patologii całego obszaru układu nerwowego zarówno ośrodkowego jak i obwodowego, oraz zagadnień z zakresu chronobiologii i chronomedycyny. Odbył wiele długo i krótkoterminowych staży naukowych w renomowanych ośrodkach zagranicznych, m.in. we Francji, USA, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii oraz na Tajwanie.

11 czerwca 2008 Profesor dr hab. Sławomir Jarosz wygłosił wykład pt. "Chemia sacharozy, czyli co można zrobić ze zwykłego cukru ?"sj_foto.jpg
Profesor dr hab. Sławomir Jarosz jest pracownikiem Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. W latach 1998-2004 pełnił funkcję Kierownika Studium Doktoranckiego ICHO PAN, a od roku 2004 jest Zastępcą Dyrektora do spraw naukowych IChO PAN. Kierował pracami nad trzema indywidualnymi projektami badawczymi zamawianymi oraz realizował cztery projekty badawcze promotorskie. Odbył staże podoktorskie na uniwersytetach w Kanadzie i USA, był visiting professor na Duke University w USA oraz prowadził liczne wykłady na uniwersytetach zagranicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Korei i Szwajcarii.

8 października 2008 dr Tomasz Sulej i mgr Grzegorz Niedźwiedzki wygłosili prelekcję pt. "Śląsk Opolski - okno na świat pierwszych dinozaurów"Wykopaliska na Śląsku Opolskim prowadzone w Krasiejowie i Lipiu Śląskim (soł. Lisowice) odsłoniły przed nami zaskakujący obraz przemian faunistycznych zachodzących w późnym triasie. Okazało się że wbrew naszym wcześniejszym wyobrażeniom, wielkie gady ssakokształtne dicynodonty współwystępowały z dinozaurami, a sam początek tej grupy jest nad wyraz złożony.Październik 2008 r.

 

14 maja 2008 dr Stanisław Bajtlik wygłosił wykład pt. "Czy istnieje życie poza Ziemią?"


s_bajtlik.jpg
STANISŁAW BAJTLIK (ur. 1955), astrofizyk, ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1984 roku uzyskał tytuł doktora. Pracuje w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika, PAN w Warszawie. Zajmuje się głównie kosmologią. W latach 1986-1988 pracował jako post-doc na Uniwersytecie w Princeton. W latach 1991-1993 był „JILA Visiting Fellow” w Joint Institute for Laboratory Astrophysics na University of Colorado, w Boulder. Jest autorem wielu prac naukowych z kosmologii. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki. Prowadził liczne audycje radiowe i telewizyjne. Jest autorem książki popularnonaukowej „Kosmiczny alfabet” i dziesiątków artykułów popularnych.