9 stycznia 2008 Doc. dr hab. Marcin Machalski wygłosił wykład pt. "Wielkie rewolucje w paleontologii - od kamiennych języków Stenona do meteorytu ALH 84001"

 


Doc. dr hab. Marcin Machalski ukończył studia na Wydziale Geologii UW. Obecnie zatrudniony jest w Instytucie Paleobiologii PAN jako pracownik naukowy. Docent Machalski jest autorem licznych tekstów popularnonaukowych na tematy paleontologiczne i geologiczne w prasie oraz pełni funkcję kierownika Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie. Zainteresowania naukowe prelegenta to: amonity kredowe, wymieranie na granicy kreda-trzeciorzęd, ślady działalności dawnych organizmów, kopalne małże ostrygowate i geneza muszlowców ostrygowych.

 

 

Według Kuhna nauka rozwija się poprzez rewolucje, kiedy panujący paradygmat zostaje gwałtownie zastąpiony przez nowy. Tematem wykładu będą najważniejsze rewolucje w paleontologii, czyli nauce o dziejach życia na Ziemi. Pierwsza wybuchła w 1669 roku, kiedy duński anatom i teolog Mikołaj Stenon rozwiązał zagadkę pochodzenia tzw. kamiennych języków i sformułował podstawowe zasady paleontologii. Symbolicznym początkiem najnowszej rewolucji był opublikowany w 1996 roku artykuł o odkryciu skamieniałych bakterii w marsjańskim meteorycie ALH 84001. Od tego momentu paleontologia wykroczyła poza granice naszej planety. W wykładzie będzie również mowa o pomostach lądowych, które zniknęły za sprawą teorii dryfu kontynentalnego, prekambryjskich ‘kosmitach’ na Ziemi, meteorycie, który zabił dinozaury, kambryjskich ‘supercudakach’ i kształcie drzewa życia, a wreszcie o tym, czego paleontolodzy powinni szukać na Księżycu.Styczeń 2008 r.