14 maja 2008 dr Stanisław Bajtlik wygłosił wykład pt. "Czy istnieje życie poza Ziemią?"


s_bajtlik.jpg
STANISŁAW BAJTLIK (ur. 1955), astrofizyk, ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1984 roku uzyskał tytuł doktora. Pracuje w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika, PAN w Warszawie. Zajmuje się głównie kosmologią. W latach 1986-1988 pracował jako post-doc na Uniwersytecie w Princeton. W latach 1991-1993 był „JILA Visiting Fellow” w Joint Institute for Laboratory Astrophysics na University of Colorado, w Boulder. Jest autorem wielu prac naukowych z kosmologii. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki. Prowadził liczne audycje radiowe i telewizyjne. Jest autorem książki popularnonaukowej „Kosmiczny alfabet” i dziesiątków artykułów popularnych.

Czy istnieje życie poza Ziemią?


Pytanie o istnienie życia poza Ziemią jest pytaniem wyjątkowym. W jednakowej postaci stawiają je sobie uczeni i laicy. Dla wielu ludzi odpowiedź na nie wiąże się z odpowiedzią na pytania egzystencjalne i eschatologiczne. Do niedawna należało ono do sfery science-fiction. Jednak postępy astronomii, nauk o ziemi i biologii sprawiły, że narodziła się nowa dyscyplina naukowa: astrobiologia. Zadaniem astrobiologii jest określenie warunków koniecznych i (być może) wystarczających do powstania życia. Astronomowie odkryli już ponad 200 planet krążących wokół gwiazd innych niż Słońce. Wykład odpowie na pytanie co współczesna nauka może powiedzieć na temat możliwości istnienia życia poza ZiemiąMaj 2008 r.