10 grudnia 2008 r. prof. Jan Ober wygłosił prelekcję pt. "Sakadometria, czyli jak zmierzyć szybkość działania naszego mózgu"


ober.jpgProfesor Jan Ober dyplom magistra inżyniera mechanika uzyskał w 1969 w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Optyki (LITMO) w Leningradzie, stopień doktora nauk technicznych w Politechnice Częstochowskiej w 1972 (tytuł rozprawy: „Badanie pato-mechaniki bocznych skrzywień kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej”). Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie biomechaniki technicznej uzyskał na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej w roku 1977 (tytuł pracy: „Synteza systemów bio-technicznych dla zastępowania i wspomagania utraconych funkcji motorycznych człowieka”).


W okresie 1969-1974, prof. Ober pracował jako inżynier kliniczny w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej (IOR-AM) w Poznaniu, gdzie organizował i kierował Zakładem Biomechaniki i Protezowania. W latach 1974-1980 zorganizował, a następnie kierował Grupą Badawczą Protetyki i Ortotyki Kończyn Górnych, Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej w Warszawie i IOR-AM w Poznaniu. Od roku 1980 do 2007 zajmował się organizacją oraz kierowaniem Samodzielnej Pracowni Inżynierii Rehabilitacyjnej i Biomechaniki. Od roku 2008 do chwili obecnej, kieruje Pracownią Badań Czynności Okoruchowej, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Poznaniu.

Obecne zainteresowania badawcze profesora Obera:
Funkcje wzrokowe, czynność okoruchowa, bezpieczeństwo w lotnictwie, metody i aparatura do badania „czynnika ludzkiego”, nabywanie umiejętności czytania Dysleksja.

Ważniejsze projekty:
1992-1996 Biała Skrzynka-system monitorowania statusu psychofizjologicznego
pilotów w trakcie lotu bojowego. Polskie Lotnictwo Wojskowe, Komitet Badań Naukowych.

2000-2003 VINTHEC –II Badanie interakcji wzrokowej pilotów w kokpicie samolotu
pasażerskiego. V-ty Europejski Program Ramowy.

2005- 2006 VITA, Krytyczne Infrastruktury- zagrożenia i przeciwdziałanie. Specjalny Program Badawczy Unii Europejskiej PASR.Sakadometria, czyli jak zmierzyć
szybkość działania naszego mózgu


Omawiane zagadnienia:

Kiedy i dlaczego oczy poruszają się ruchem sakadowym?
Co powoduje że nie odczuwamy istnienia tych ruchów?
Niezwykłe właściwości dynamiczne sakad.

Hierarchiczny układ sterowania sakadami, gdzie, kiedy, w jaki sposób wykonujemy sakadę?

Reakcja refiksacji sakadycznej jest więcej niż tylko prostym odruchem. Integralność czynnościowa OUN i szybkość jego działania.

Testowanie OUN ‘na stole laboratoryjnym’ i na dodatek ‘in vivo’.

Bez oprzyrządowania ‘gołym okiem’ nie można ocenić ruchu sakadowego. Jakimi możliwościami pomiarowymi musimy dysponować aby móc poznawać sakady?


Co kryje wnętrze Sakadometru? Inżynieria biomedyczna, tylko ścisłe powiązanie fizjologii i technologii może zapewnić działanie systemu.

Sakadometria - przejście z laboratorium do badania pacjentów w ambulatorium, a także w ekstremalnych warunkach jakie występują podczas wyprawy na Mont Everest.

Przykłady sytuacji kiedy warto dowiedzieć się czy OUN nie zmniejsza szybkości działania, aby np. upewnić się czy pracuje on w warunkach optymalnego utlenowania?

Jak przebiega fizjologiczne starzenie się OUN w obrazie zmieniającej się charakterystyki ynamicznej ruchu sakadowego, a także stwierdzenie na tej podstawie, czy nadal jest ono fizjologicznym?


Zmiany szybkości OUN w schorzeniach neuro-zwyrodnieniowych.
(pląsawica Huntingtona, ch. Alzheimera, ch. Parkinsona…….).

Czy tzw. niska specyficzność zaburzeń reakcji sakadowej dla diagnostyki różnicowej w neurologii jest słabą stroną sakad, czy też
ich najważniejszą zaletą?

Jeżeli coś niedobrego zaczyna się dziać w OUN to najpierw ujawni się to w formie zaburzonej reakcji sakadowej.
Wczesna przed-objawowa diagnostyka szerokiego spektrum schorzeń neuro-zwyrodnieniowych.

Wybiegając w przyszłość… Brain-Waching … sprawdź swój mózg czy nadal jest OK.


Grudzień 2008 r.