Poprzednie wykłady

9 kwietnia 2007 r. Prof. Wiesław Godzic wygłosił wykład pt. "Polak przed ekranem TV - czy konsument spotka obywatela"


prof_godzic.jpg
Statystyczny polski widz ogląda znacznie dłużej audycje telewizyjne niż jego kolega w Europie, a przy tym ma znacznie gorsze mniemanie o społecznej roli tego medium. W dodatku bardzo obawia się technologii, których sprawnego używania żądają nowe media.
I oto rodzi się poważny konflikt: w jaki sposób można namiętnie używać medium, a jednocześnie pogardzać nim i deprecjonować jego rolę. W dodatku: jak można oglądać w sposób zachłanny i skupiony nierzadko programy, które uznaje się się za marginalne i niepotrzebnie zaśmiecające sferę publiczną.

12 marca 2008 Prof. Jan Kotwica z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wygłosił wykład pt. "Niechciane konsekwencje intensywnej hodowli zwierząt"

prof_jkotwica.jpg fragment wykładu

Oczekując określonej wydajności od zwierzęcia (wydajność mleczna, przyrosty masy ciała itp.) wskazówki takie można przekazać zwierzęciu, jedynie na drodze genetycznej manipulacji. Manipulacji bezpośredniej, czyli wykorzystującej techniki inżynierii genetycznej, lub na drodze selekcji genetycznej. Gdyż selekcja jakiejś cechy to jest także manipulacja genetyczna. Wybór czyli selekcja jednej cechy sprawia, że pomniejszona zostaje szansa ujawnienia się innej cechy. Wynika to z teorii o samolubnym genie Richarda Dawkinsa. W myśl tej teorii pojedynczy organizm jest wehikułem przenoszącym geny gatunkowe, które w organizmie tym wypełniają program w genach zakodowany.

9 stycznia 2008 Doc. dr hab. Marcin Machalski wygłosił wykład pt. "Wielkie rewolucje w paleontologii - od kamiennych języków Stenona do meteorytu ALH 84001"

 


Doc. dr hab. Marcin Machalski ukończył studia na Wydziale Geologii UW. Obecnie zatrudniony jest w Instytucie Paleobiologii PAN jako pracownik naukowy. Docent Machalski jest autorem licznych tekstów popularnonaukowych na tematy paleontologiczne i geologiczne w prasie oraz pełni funkcję kierownika Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie. Zainteresowania naukowe prelegenta to: amonity kredowe, wymieranie na granicy kreda-trzeciorzęd, ślady działalności dawnych organizmów, kopalne małże ostrygowate i geneza muszlowców ostrygowych.

13 lutego 2008 Prof. Piotr Zaborowski z Akademii Medycznej w Warszawie wygłosił wykład pt. "Czego możemy nauczyć się z przeszłości. Rola pierwotniaków w wywoływaniu chorób"

zaborowski.jpg
Historia odkryć naukowych, w tym w biologii i medycynie, jest pełna zaskakujących zwrotów. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że myśl zawsze daleko wyprzedzała rzeczywistość, co stanowi dowód na to, że człowiek jest jak dotąd jedynym znanym przedstawicielem świata zwierzęcego, potrafiącym myśleć abstrakcyjnie. Istnienie drobnoustrojów jako czynników wywołujących choroby przewidywano już w starożytności. Jednak udowodnienie tego faktu musiało zaczekać na zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, potwierdzających te hipotezy. Brak formalnego potwierdzenia istnienia czynników zakaźnych nie przeszkadzał jednak w stosowaniu wyrafinowanych praktyk oblężniczych polegających na wrzucaniu poza mury miast zwłok zmarłych na ospę, dżumę, czy zanieczyszczaniu wody.