13 lutego 2007 r. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski wygłosił wykład pt. "Życie intymne ptaków"

 

tryjanowski_piotr.jpg

Prof. Piotr Tryjanowski pracuje w Zakładzie Ekologii Behawioralnej Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się w ekologii behawioralnej i ekologii ewolucyjnej. Jest członkiem rad redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Kierował licznymi projektami badawczymi; odbył staże zagraniczne w Izraelu, Czechach i Wielkiej Brytanii.
Autor licznych publikacji oraz wydawnictw książkowych.


Prof. Tryjanowski w swojej pracy głównie interesuje się:
- zachowaniem ptaków, głównie bocianów i dzierzb;
- znaczeniem kopulacji dla ptaków i ssaków;
- transferem pasożytów i patogenów rozprzestrzenianych drogą intymną;
- reakcjami zwierząt na zmiany klimatyczne;
- dynamiką populacji ptaków w czasie i przestrzeni.


Życie intymne ptaków


W powszechnej opinii ptaki uchodzą za przykłady wzorowych małżonków i rodziców. Jednak dzięki intensywnym badaniom terenowym i korzystaniu z metod genetyki molekularnej, taki obraz postrzegania ptaków zmienia się diametralnie. Okazuję się, że wśród ptaków zdrady małżeńskie są na porządku dziennym, pojawia się dzieciobójstwo, układy homoseksualne oraz strojenie się samców w kolorowe piórka dla wiarołomnych sąsiadek. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane techniki badań wspomnianych rodzajów zachowań, przedstawione będą liczne przykłady i ich współczesna biologiczna interpretacja. Autor przedstawił głównie wyniki badań swojego zespołu nad dwoma gatunkami dzierzb – srokoszem i gąsiorkiem. Było można usłyszeć dlaczego ptaki właściwie kopulują, jak poszukują właściwego partnera do rozrodu, i jak na te same kwestie spogląda samiec, a jak samica?


Luty 2007 r.