13 marca 2007 r. Doktor Stanisław Bajtlik wygłosił wykład pt. "Najstarsze światło we Wszechświecie – Nagroda Nobla z fizyki 2006"


s_bajtlik.jpg
STANISŁAW BAJTLIK (ur. 1955), astrofizyk, ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1984 roku uzyskał tytuł doktora. Pracuje w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika, PAN w Warszawie. Zajmuje się głównie kosmologią. W latach 1986-1988 pracował jako post-doc na Uniwersytecie w Princeton. W latach 1991-1993 był „JILA Visiting Fellow” w Joint Institute for Laboratory Astrophysics na University of Colorado, w Boulder. Jest autorem wielu prac naukowych z kosmologii. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki. Prowadził liczne audycje radiowe i telewizyjne. Jest autorem książki popularnonaukowej „Kosmiczny alfabet” i dziesiątków artykułów popularnych.
Najstarsze światło we Wszechświecie – Nagroda Nobla z fizyki 2006


Istnienie i własności mikrofalowego promieniowania tła jest jednym z filarów teorii Wielkiego Wybuchu, opisującej ewolucje Wszechświata. Za odkrycie tego promieniowania (w połowie lat 60. ub. wieku) Arno Penzias i Robert Wilson otrzymali Nagrode Nobla z fizyki w 1978 roku. Ponad 25 lat trwały poszukiwania struktury w rozkładzie tego promieniowania – śladów pierwotnych zarodzi w kosmicznej plazmie, z których powstały później galaktyki. Promieniowanie to biegło do nas niemal przez cały wiek Wszechświata i zawiera obraz Kosmosu w chwili gdy liczył sobie ok. 300 tys. lat. Za odkrycie tych struktur, czyli uzyskanie „zdjęcia” Wszechświata w wieku niemowlęcym, John Mather i George Smoot otrzymali w 2006 roku Nagrodę Nobla z fizyki.
Marzec 2007 r.