8 maja 2007 r. Dr hab. Krzysztof Jakubowski, Dyrektor Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wygłosił wykład pt. "Ochrona dziedzictwa geologicznego"


Doktor habilitowany Krzysztof Jakubowski jest dyrektorem Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Komitetu Ochrony Przyrody PAN oraz zastępcą przewodniczącego Rady Upowszechniania Nauki PAN.Wyjątkowe formacje skalne stanowią fundamentalne i nieodnawialne źródło będące jednocześnie „testamentem” geologicznej historii Ziemi i zachodzących na niej procesów. Ewolucja życia, wliczając w to ewolucję człowieka, nie może zostać zrekonstruowana bez wzięcia pod uwagę geologii. Pomimo uznania istotnego wpływu geologii na środowisko, w niewielkim stopniu uznawano konieczność ochrony dziedzictwa geologicznego. Istotna zmiana nastąpiła podczas ostatniej dekady. W wyniku prowadzonych projektów mających na celu stworzenie „mapy” skarbów geologicznych powstała polska lista zawierająca propozycje obiektów odzwierciedlających różnorodność formacji geologicznych, zachowanych w parkach i rezerwatach przyrody nieożywionej.
Podczas wykładu zaprezentowane zostały najciekawsze obszary i elementy dziedzictwa geologicznego w kraju i na świecie.Maj 2007 r.