12 czerwca 2007 r. Prof. Andrzej M. Brandt wygłosił wykład pt. "O bezpieczeństwie budowli"


prof_brandt.jpg
Prof. dr hab. inż. Andrzej M. Brandt, dr h.c. jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1949-1955) i studiów specjalistycznych CHEBAP (1958/1959) w Paryżu. Był pracownikiem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w latach 1955-2001.
Do jego głównych zainteresowań naukowych należy optymalizacja i mechanika konstrukcji budowlanych oraz zagadnienia technologii i mechaniki kompozytowych materiałów budowlanych. Ważne miejsce w pracach zajmują badania doświadczalne.
Działalność techniczna związana jest diagnostyką i trwałością konstrukcji budowlanych.
W kadencjach 1999-2002 i 2003-2006 był przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Jest przewodniczącym Komitetu ISO/TC 98, członkiem American Concrete Institute oraz RILEM. Prowadził wykłady na uniwersytetach we Francji, USA, UK, Japonii, Kanady i innych krajów.
O bezpieczeństwie budowli


Bezpieczeństwo budowli jest podstawowym wymaganiem wszystkich, ponieważ chcemy czuć się bezpiecznie w mieszkaniu, w pracy, podczas dokonywania zakupów w domach towarowych, a także przechodząc koło budynków, przejeżdżając przez most i w wielu innych sytuacjach. Akceptujemy natomiast większe zagrożenie podczas podróży samochodem czy samolotem, a także uczestnicząc w zajęciach sportowych i turystycznych. Obowiązkiem budowniczych, a także administracji państwowej i lokalnej, jest więc zapewnienie bezpieczeństwa budowli. Wykład obejmował objaśnienie podstawowych pojęć, związanych z projektowaniem, wznoszeniem i użytkowaniem budowli. Rozpatrzone były warunki, jakimi muszą podlegać budowle, aby ograniczyć ryzyko powstawania sytuacji, w których bezpieczeństwo osób może być zagrożone. Krótkie objaśnienie znaczenia probabilistyki i losowego charakteru wszystkich wielkości, występujących w tych zagadnieniach, pozwoliło na zrozumienie sposobów ograniczenia liczby i zakresu katastrof budowlanych. Przykłady spektakularnych katastrof i współczesne możliwości kontrolowania budowli w czasie użytkowania uzupełniły wykład.Czerwiec 2007 r.