Poprzednie wykłady

10 kwietnia 2007 r. Profesor Jerzy Kozak z Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej wygłosił wykład pt. "Mikro i Nanotechnologia - zarys stanu aktualnego i perspektywy rozwoju"


Profesor Jerzy Kozak jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Do jego głównych zainteresowań naukowych i technicznych należy technologia maszyn, a w szczególności obróbki erozyjne, tj. nietradycyjne metody kształtowania, jak obróbka: elektrochemiczna (ECM), elektroerozyjna (EDM/WEDM), laserowa (LBM), ścierna przetłoczna (AFM) oraz obróbki hybrydowe. Prowadzi prace w zakresie mikrotechnologi i techniki mikrosystemów (MST). Ważne miejsce w jego pracach zajmuje modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa procesów kształtowania oraz mikrokształtowania elementów konstrukcyjnych i narzędzi, zagadnienia brzegowe oraz wymiany masy i ciepła w warunkach obróbek erozyjnych. Działalność techniczna prof. Kozaka związana jest z wprowadzeniem do przemysłu nowych obróbek, a w szczególności obróbki elektrochemicznych części maszyn i narzędzi. Jest członkiem Prezydium KBM-PAN, Sekcji Technologii Maszyn KBM-PAN, SIMP, American Society of Mechanical Engineers (ASME), American Society of Precision Engineering (ASPE) oraz przewodniczącym Sekcji Mikro i Nanotechnologii KBM-PAN.

13 marca 2007 r. Doktor Stanisław Bajtlik wygłosił wykład pt. "Najstarsze światło we Wszechświecie – Nagroda Nobla z fizyki 2006"


s_bajtlik.jpg
STANISŁAW BAJTLIK (ur. 1955), astrofizyk, ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1984 roku uzyskał tytuł doktora. Pracuje w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika, PAN w Warszawie. Zajmuje się głównie kosmologią. W latach 1986-1988 pracował jako post-doc na Uniwersytecie w Princeton. W latach 1991-1993 był „JILA Visiting Fellow” w Joint Institute for Laboratory Astrophysics na University of Colorado, w Boulder. Jest autorem wielu prac naukowych z kosmologii. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki. Prowadził liczne audycje radiowe i telewizyjne. Jest autorem książki popularnonaukowej „Kosmiczny alfabet” i dziesiątków artykułów popularnych.

9 stycznia 2007 r. Prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska wygłosiła wykład pt. "Zobaczyć gen, chromosom i genom - czyli badania cytogenetyki molekularnej"

Prof. Jolanta Małuszyńska jest kierownikiem Katedry Anatomii i Cytologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalizuje się w cytogenetyce roślin. Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw biologicznych, kierowała licznymi projektami badawczymi oraz odbyła wiele staży naukowych za granicą. Autorka licznych publikacji oraz wydawnictw książkowych.

13 lutego 2007 r. Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski wygłosił wykład pt. "Życie intymne ptaków"

 

tryjanowski_piotr.jpg

Prof. Piotr Tryjanowski pracuje w Zakładzie Ekologii Behawioralnej Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się w ekologii behawioralnej i ekologii ewolucyjnej. Jest członkiem rad redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Kierował licznymi projektami badawczymi; odbył staże zagraniczne w Izraelu, Czechach i Wielkiej Brytanii.
Autor licznych publikacji oraz wydawnictw książkowych.