Poprzednie wykłady

12 grudnia 2006 r. Prof. dr hab. Jan Lubiński wygłosił wykład pt. "Postępy w genetyce klinicznej nowotworów"


prof_lubinski.jpg Prof. dr hab. Jan Antoni Lubiński, wybitny genetyk-onkolog, jest założycielem i kierownikiem Mędzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalizuje się w patomorfologii oraz genetyce klinicznej i molekularnej nowotworów dziedzicznych. W roku 1996 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Rok później był reprezentantem na Polskę i członkiem Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie Międzynarodowej Unii do Walki z Chorobami Nowotworowymi (UICC) "Familial Cancer and Prevention". Jest autorem i koordynatorem wielu ważnych projektów na skalę Polski i świata, m. in. projektu rozwoju sieci Onkologicznych Poradni Genetycznych w Polsce oraz europejskiego projektu rozwoju sieci rejestrów nowotworów dziedzicznych. Jest też Konsultantem Krajowym w dziedzienie Genetyki Klinicznej w Polsce, Członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu w Rydze. Profesor Lubiński jako pierwszy na świecie zorganizował badania przesiewowe w kierunku wykrywania nowotworów dziedzicznych dla liczącego 1,5 mln ludności województwa zachodniopomorskiego. Opracował również szereg nowatorskich testów DNA wykrywających zwiększone ryzyko raka w tym pierwszy w świecie test wysokiego wielogenowego ryzyka raka piersi. Testy te są dostępne dla pacjentów w Onkologicznych Poradniach Genetycznych (www.genetyka.com).


GENETYKA KLINICZNA NOWOTWORÓW
- PERSPEKTYWA Z POLSKI


Polska należy do krajów o stosunkowo wysokim poziomie homogenności genetycznej. Dlatego też wysoce efektywne jest w naszym kraju identyfikowanie markerów genetycznych. Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych został zorganizowany w Szczecinie na początku lat 90-tych. W jego skład wchodzi prawdopodobnie największy na świecie Bio-Bank Onkologiczny z próbkami biologicznymi i danymi klinicznymi od ~145.000 osób.
Obecnie w Polsce na względnie dużą skalę wykonywane są testy DNA dla niemal wszystkich genów wysokiego ryzyka raków. Szczególnie imponujący jest największy na świecie rejestr blisko 4.000 nosicieli mutacji BRCA1 zdiagnozowanych i będących pod kontrolą ośrodka w Szczecinie.
Ponadto ośrodek szczeciński zainicjował wykonywanie testów wykrywających umiarkowanie zwiększone ryzyko nowotworów. Ta grupa testów DNA obejmuje obecnie oceną około 15 alleli kilku genów (CHEK2, CDKN2A, NOD2 itd.).
Odsetek raków piersi w Polsce dla których zidentyfikowane markery zwiększonego ryzyka genetycznego wynosi obecnie ok. 92%.

Grudzień 2006 r.


14 listopada 2006 r. odbył się wykład pt. "Nagrody Nobla po stu latach"

 

Od dwóch lat Polska Akademia Nauk prowadzi sesje popularno - naukowe pt. Nagrody Nobla po stu latach. W tym roku rolę tę przejęła Wszechnica. Istotą tych sesji jest pokazanie jaki wpływ na rozwój nauki, techniki i medycyny oraz ogólniej, cywilizacji i gospodarki miały osiągnięcia, które przed stu laty zostały uznane za wyjątkowo ważne i w związku z tym wyróżnione nagrodą Nobla. Przedstawione były krótkie biografie ówczesnych noblistów, odkrycia za które zostali oni wyróżnieni oraz ważniejsze elementy pozostałego ich dorobku. Sto lat temu (1906) w wyróżniono:

13 czerwca 2006 Ks. prof. dr hab. Tomasz Węcławski wygłosił wykład pt. "O dwu postaciach mowy o Bogu"weclawski.jpg

 

Wykład składał się z dwóch części. W pierwszej części wykładu ksiądz profesor opowiedział najpierw o zjawisku, które można nazwać "kompendialnym" sposobem Myślenia o wierze i w konsekwencji o poznaniu Boga, a następnie o granicach - przede wszystkim językowych - jakie wyznacza ono możliwości poznania Boga.
W części drugiej, wychodząc z innej perspektywy teologicznej niż ta, która kształtuje "kompendialną" teologię pozytywną pokazał pewne możliwości przekroczenia ograniczeń tej pierwszej za sprawą radykalnie innej postawy (wyrastającej z wielkiej tradycji apofaktycznej i związanej z nią nieprzedmiotowej mowy o Bogu).

 

Czerwiec 2006 r.

 

10 października 2006 Prof. dr hab. Bożena Czerny wygłosiła wykład pt. "Czarne dziury na niebie"


bozena_czerny.jpg We współczesnej astronomii pojęcie czarnej dziury używane jest niemal na co dzień. Egzotyka tematu zaciera się. Czy jednak jesteśmy pewni, że pokazywany "palcem" obiekt na niebie to czarna dziura? Jak wygląda kuchnia astronoma, zajmującego się czarnymi dziurami?
W swoim wykładzie pani profesor przedstawiła parę podstawowych faktów z teorii czarnych dziur, przykłady sukcesów na polu porównania obserwacji z oczekiwaniami, a także przykłady napotykanych problemów, jakie zaczerpnęła z własnych ostatnich doświadczeń. Na zakończenie podała perspektywy, jakie otworzą się przed astrofizyką czarnych dziur w związku z dalszym postępem technik obserwacyjnych.


Październik 2006 r.


9 maja 2006 prof. dr hab. Wojciech Kostowski wygłosił wykład pt. "Uzależnienia - mechanizmy neurobiologiczne i perspektywy leczenia"

 

w_kostowski.jpg Pod pojęciem uzależnień rozumie się przede wszystkim zależności lekowe (lekozależność, narkomania), chociaż termin ten jest niewątpliwie szerszy i obejmuje także różnorakie uzależnienia behawioralne (np. od gier, atrakcyjnych pokarmów a od niedawna również - od komputerów). Jest niezwykle ciekawe, że generalnie mechanizm wszystkich uzależnień, włącznie z behawioralnymi, jest podobny a niektóre zaburzenia neurobiologiczne mogą być wspólne.