14 marca 2006 prof. dr hab. Karol Myśliwiec wygłosił wykład pt. "Gdzie powstała pierwsza piramida?"

 

Polsko-egipska misja archeologiczna w Sakkarze, prowadząca od dziesięciu lat systematyczne wykopaliska po zachodniej stronie najstarszej piramidy świata, odkryła nie tylko pięknie dekorowane, znane już na całym świecie grobowce wielmożów z końca Starego Państwa (2 połowa III tysiąclecia p.n.e.).
Odsłaniając fundamenty ogromnego muru, który bronił dostępu do świętego okręgu piramidy faraona Dżesera (początek 3 dynastii, ok. 2650 p.n.e.), zwanej też "piramidą schodkową", stwierdziliśmy, że był to teren gęsto zabudowany jeszcze przed powstaniem tej piramidy. Okazuje się, że jej twórca, słynny architekt o imieniu Imhotep, czczony później przez tysiąclecia jako święty, brutalnie niszczył wcześniejsze grobowce wielmożów, jeśli tylko stały na drodze jego planów. Ale czy tylko wielmożów ?


Wszystko wskazuje na to, że na swej drodze napotykał również grobowce wcześniejszych faraonów, których część podziemna została włączona w strukturę późniejszych budowli. Jaka w tym kontekście była rola tajemniczego, wykutego w skale korytarza, a także ogromnej platformy, która tysiąc lat później przykryła ten korytarz? Na niektóre pytania odpowiedzieliśmy już podczas wykopalisk w 2005 r., ale jednocześnie pojawiły się nowe zagadki.

 

Marzec 2006 r.