13 czerwca 2006 Ks. prof. dr hab. Tomasz Węcławski wygłosił wykład pt. "O dwu postaciach mowy o Bogu"weclawski.jpg

 

Wykład składał się z dwóch części. W pierwszej części wykładu ksiądz profesor opowiedział najpierw o zjawisku, które można nazwać "kompendialnym" sposobem Myślenia o wierze i w konsekwencji o poznaniu Boga, a następnie o granicach - przede wszystkim językowych - jakie wyznacza ono możliwości poznania Boga.
W części drugiej, wychodząc z innej perspektywy teologicznej niż ta, która kształtuje "kompendialną" teologię pozytywną pokazał pewne możliwości przekroczenia ograniczeń tej pierwszej za sprawą radykalnie innej postawy (wyrastającej z wielkiej tradycji apofaktycznej i związanej z nią nieprzedmiotowej mowy o Bogu).

 

Czerwiec 2006 r.