14 listopada 2006 r. odbył się wykład pt. "Nagrody Nobla po stu latach"

 

Od dwóch lat Polska Akademia Nauk prowadzi sesje popularno - naukowe pt. Nagrody Nobla po stu latach. W tym roku rolę tę przejęła Wszechnica. Istotą tych sesji jest pokazanie jaki wpływ na rozwój nauki, techniki i medycyny oraz ogólniej, cywilizacji i gospodarki miały osiągnięcia, które przed stu laty zostały uznane za wyjątkowo ważne i w związku z tym wyróżnione nagrodą Nobla. Przedstawione były krótkie biografie ówczesnych noblistów, odkrycia za które zostali oni wyróżnieni oraz ważniejsze elementy pozostałego ich dorobku. Sto lat temu (1906) w wyróżniono:W dziedzinie chemii:
Henri Moissan (1852 - 1907) "w uznaniu wielkich zasług w badaniach i wyodrębnieniu pierwiastka fluoru i wskazaniu zastosowań jego w służbie nauki i techniki".
Sylwetkę noblisty i jego dorobku przedstawił prof. dr hab. Henryk Koroniak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dziedzinie fizyki:
Joseph John Thomson (1856 - 1940) "w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie badań doświadczalnych i teoretycznych przewodnictwa elektrycznego w gazach".
Sylwetkę noblisty i jego dorobku przedstawił prof. dr hab. Włodzimierz Zychem. profesor Politechniki Warszawskiej.

W dziedzinie fizjologii i medycyny:
Camilo Golgi (1843 - 1910) oraz Santiago Ramon y Cajal (1952 - 1934) "w uznaniu ich pracy nad rolą jaką odgrywają protozoa w stanach chorobowych"
Sylwetkę noblisty i jego dorobku przedstawił prof. dr med. Olgierd Narkiewiczem. profesor Akademii Medycznej w Gdańsku.

 

Listopad 2006 r.