12 grudnia 2006 r. Prof. dr hab. Jan Lubiński wygłosił wykład pt. "Postępy w genetyce klinicznej nowotworów"


prof_lubinski.jpg Prof. dr hab. Jan Antoni Lubiński, wybitny genetyk-onkolog, jest założycielem i kierownikiem Mędzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalizuje się w patomorfologii oraz genetyce klinicznej i molekularnej nowotworów dziedzicznych. W roku 1996 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Rok później był reprezentantem na Polskę i członkiem Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie Międzynarodowej Unii do Walki z Chorobami Nowotworowymi (UICC) "Familial Cancer and Prevention". Jest autorem i koordynatorem wielu ważnych projektów na skalę Polski i świata, m. in. projektu rozwoju sieci Onkologicznych Poradni Genetycznych w Polsce oraz europejskiego projektu rozwoju sieci rejestrów nowotworów dziedzicznych. Jest też Konsultantem Krajowym w dziedzienie Genetyki Klinicznej w Polsce, Członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu w Rydze. Profesor Lubiński jako pierwszy na świecie zorganizował badania przesiewowe w kierunku wykrywania nowotworów dziedzicznych dla liczącego 1,5 mln ludności województwa zachodniopomorskiego. Opracował również szereg nowatorskich testów DNA wykrywających zwiększone ryzyko raka w tym pierwszy w świecie test wysokiego wielogenowego ryzyka raka piersi. Testy te są dostępne dla pacjentów w Onkologicznych Poradniach Genetycznych (www.genetyka.com).


GENETYKA KLINICZNA NOWOTWORÓW
- PERSPEKTYWA Z POLSKI


Polska należy do krajów o stosunkowo wysokim poziomie homogenności genetycznej. Dlatego też wysoce efektywne jest w naszym kraju identyfikowanie markerów genetycznych. Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych został zorganizowany w Szczecinie na początku lat 90-tych. W jego skład wchodzi prawdopodobnie największy na świecie Bio-Bank Onkologiczny z próbkami biologicznymi i danymi klinicznymi od ~145.000 osób.
Obecnie w Polsce na względnie dużą skalę wykonywane są testy DNA dla niemal wszystkich genów wysokiego ryzyka raków. Szczególnie imponujący jest największy na świecie rejestr blisko 4.000 nosicieli mutacji BRCA1 zdiagnozowanych i będących pod kontrolą ośrodka w Szczecinie.
Ponadto ośrodek szczeciński zainicjował wykonywanie testów wykrywających umiarkowanie zwiększone ryzyko nowotworów. Ta grupa testów DNA obejmuje obecnie oceną około 15 alleli kilku genów (CHEK2, CDKN2A, NOD2 itd.).
Odsetek raków piersi w Polsce dla których zidentyfikowane markery zwiększonego ryzyka genetycznego wynosi obecnie ok. 92%.

Grudzień 2006 r.