11 października 2005 prof. dr hab. Jacek Kuźnicki wygłosił wykład pt. "Jakie białka, takie zdrowie"

j_kuznicki.jpg W genomie ludzkim występuje około 30 tysięcy genów, ale na ich matrycy powstaje co najmniej 5 razy więcej białek. Białka te nie tylko budują organizm, ale są odpowiedzialne za wszystkie jego funkcje, począwszy od podstawowych funkcji życiowych (oddychanie, trawienie, metabolizm, itd.), poprzez rozwój osobniczy, rozmnażanie, ruch, podatność na choroby i szybkość starzenia się, reagowanie na zmiany środowiska zewnętrznego, aż do wyrafinowanych procesów charakterystycznych dla organizmów wyższych takich, jak uczenie się i zapamiętywanie. W pierwszej części wykładu opowiedziane zostało, jak zbudowane są białka, czym się różnią i na czym polega specyfika ich działania; w drugiej części podane zostały przykłady mutacji niektórych białek, których konsekwencjami są ciężkie choroby, takie, jak dystrofia mięśniowa, przedwczesne starzenie, choroba Alzheimera, anemia sierpowata, mukowiscydoza i gąbczaste zwyrodnienie mózgu.
*Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN


Październik 2005 r.