13 grudnia 2005 prof. dr hab. Tomasz Twardowski wygłosił wykład pt. "Biotechnologia i społeczeństwo"


prof_t_twardowski.jpg Każda działalność innowacyjna człowieka związana jest z pewnym współczynnikiem niewiadomej i zagrożenia - biotechnologia także. Natomiast nowoczesna biotechnologia, czyli ta utożsamiana z inżynierią genetyczną, stanowi szczególny, wzorcowy przypadek w zakresie troski uczonych, kontroli społecznej i formułowania legislacji od samego początku jej stosowania w celach naukowych i komercjalizacji. W konsekwencji do dzisiaj nie ma żadnego udokumentowanego tragicznego wydarzenia. Wręcz przeciwnie są udokumentowane konkretne korzyści w zakresie gospodarki, środowiska, ochrony zdrowia i poprawy jakości życia.
Już od wielu lat biotechnologia, a raczej biobezpieczeństwo biotechnologii, jest przedmiotem gorących sporów i dyskusji w krajach Unii Europejskiej. W konsekwencji integracji z Unią Europejską zasadnicze znaczenie dla naszej gospodarki ma stworzenie warunków do produkcji GMO. Oznacza to m.in. nowe miejsca pracy i wzrost dochodu narodowego. Niezbędne w tym celu są zarówno badania naukowe i postęp techniczny, jak i uregulowania prawne oraz akceptacja społeczna. Zgodnie ze strategią lizbońską rozwój nowoczesnej gospodarki w dużym stopniu zależy od wykorzystania osiągnięć naukowych. Przewiduje się, że produkty wytworzone dzięki biotechnologii zdominują rynki światowe w tym stuleciu.
Polska ma szansę, aby nie być wyłącznie odbiorcą bioproduktów, ale także wykreowania własnych technologii i nowych produktów.


Grudzień 2005 r.