8 lutego 2005 prof. dr hab. Małgorzata Kossut wygłosiła wykład pt. "Mechanizmy plastyczności mózgu"


140105_kossut.jpg Kiedy własności komórek nerwowych zmieniają się w sposób trwały pod wpływem działania bodźców ze środowiska, mówimy o plastyczności neuronalnej. Plastyczność to właściwość układu nerwowego, która leży u podstaw jego zdolności do adaptacji, zmienności, samonaprawy, a wreszcie uczenia się i pamięci. Jest to powszechna cecha neuronów, znajdowana na wszystkich piętrach układu nerwowego i występująca w świecie zwierzęcym już od poziomu robaków płaskich. Nazywamy ją także neuroplastycznością. Wśród rozmaitych jej przejawów wyróżniamy plastyczność rozwojową, plastyczność pouszkodzeniową (kompensacyjną) dorosłego mózgu, plastyczność wywołaną wzmożonym doświadczeniem czuciowym lub ruchowym oraz plastyczność związaną z uczeniem się i pamięcią. Zrozumienie mechanizmów plastyczności jest podstawowym wyzwaniem neurobiologii. Istnieją przesłanki wskazujące na to, że molekularny mechanizm różnych form zmian plastycznych może być podobny, a o ich specyfice decydują warunki lokalne, intensywność reakcji, stan organizmu. Zmiany plastyczne takie jak uczenie się i pamięć kształtują tożsamość organizmu, a zmiany takie jak reorganizacja w odpowiedzi na uraz leżą u podstaw kompensacji funkcji w układzie nerwowym. Z tych przyczyn badanie mechanizmów zmian plastycznych ma nie tylko znaczenie poznawcze, ale również może być pomocne w wytłumaczeniu zmian patologicznych i w poszukiwaniu skutecznej rehabilitacji.


Luty 2005 r.