8 marca 2005 prof. dr hab.Jerzy Brzeziński wygłosił wykład pt. "Testy inteligencji. Za i przeciw."


brzezinski.jpg W tym roku mija 100 lat od skonstruowania w 1905 r. pierwszego testu inteligencji. Jego twórcą byli psychologowie francuscy Alfred Binet (1957-1911) i Theodore Simone (1873-1961). Z kolei psychologom: niemieckiemu, Williamowi Sternowi (1871-1938) i amerykańskiemu, Lewisowi Termanowi (1877-1956) zawdzięczamy wprowadzenie nie tylko do psychologii, ale także do powszechnego, społecznego obiegu terminu: "iloraz inteligencji" (w skrócie: IQ). Sterna i Termana ujęcie IQ jako stosunku: "wieku umysłowego" do "wieku chronologicznego" (przemnożonego przez 100) zostało poddane uzasadnionej krytyce przez amerykańskiego psychologa Davida Wechslera (1896-1981), który zaproponował nową jego definicję - tzw. "dewiacyjny IQ". Wechslerowskie ujęcie IQ legło u podstaw nowej, stanowiącej swoisty przewrót w konstruowaniu testów, metody testowego pomiaru inteligencji - Skali Inteligencji Wechslera-Bellevue (1939 r.). Zaowocowało ono kilkunastoma wersjami skal inteligencji. Dwie z nich, przeznaczone do testowego pomiaru inteligencji osób dorosłych i dzieci, stosowane także w Polsce. IQ, jako wskaźnik inteligencji oraz jego testowy pomiar budziły różne kontrowersje w społeczeństwie. Z kolei popularność (w czym duży udział mieli też dziennikarze) IQ i testów inteligencji doprowadziła do różnych nadinterpretacji oraz nieporozumień. Także i o tym problemie była w odczycie mowa.


Marzec 2005 r.