12 kwietnia 2005 prof. dr hab. Karol Modzelewski wygłosił wykład pt. "Wiec i banicja w barbarzyńskich wspólnotach plemiennych"


Wykład zawierał prezentację wątku wybranego z książki pt. "Barbarzyńska Europa". Autor przedstawił porównawczą analizę źródeł dotyczącą systemu podejmowania decyzji politycznych, instrumentów przymusu i form represji w społeczeństwach plemiennych świata słowiańskiego i germańskiego przed powstaniem państw i chrystianizacją.

Kwiecień 2005 r.