8 czerwca 2004 prof. dr hab.Andrzej Szczeklik wygłosił wykład pt. "Medycyna regeneracyjna a mit wiecznej młodości"


and_szcz_s.jpg Przez tysiąclecia ludzie szukali kamienia filozoficznego, który wydłużałby życie, starcom przywracał młodość. Ten mit nieśmiertelności śniły wszystkie ludy indoeuropejskie. Dziś wrócił do nas za sprawą medycyny regeneracyjnej. Ukryte źródło młodości miałoby być w nas samych i nazywać się komórkami macierzystymi. Medycyna zaczyna je już wyodrębniać z wnętrza naszych organizmów i podawać do narządów, które gwałtownie potrzebują pomocy, przede wszystkim - sercu. Coraz głośniejsza staje się też sprawa klonowania komórek macierzystych, a od tego - jak sądzi wielu - już tylko krok do klonowania człowieka. Nie ma dziś w medycynie bardziej rozpalającego wyobraźnię tematu, który nasuwa jednak podstawowe pytania i wątpliwości z zakresu prawa, filozofii, wiary.


Czerwiec 2004 r.