9 listopada 2004 prof. dr hab.Andrzej Ciołkosz wygłosił wykład pt. "Teledetekcja satelitarna źródłem informacji o Ziemi"


ciolkosz.jpg Warto przypomnieć, że zbliża się pięćdziesiąta rocznica wprowadzenia na orbitę pierwszego sztucznego satelity Ziemi. Od tego wydarzenia na orbitach wokółziemskich umieszczono niemal dziesięć tysięcy różnych satelitów, z których tylko niewielka część była przeznaczona do obserwacji powierzchni naszego globu. Informacje pozyskane za pomocą tych satelitów okazały się jednak wielce przydatne nie tylko w różnych dziedzinach nauki, ale znalazły także praktyczne zastosowania. To skłoniło kraje dysponujące techniką kosmiczną do powoływania wielu specjalnych programów, których celem było zdobywanie informacji z kosmosu o obiektach, zjawiskach i procesach jakie zachodzą na Ziemi. Wiele spośród tych informacji okazało się nie tylko niezmiernie interesującymi , ale również niemożliwymi do pozyskania żadnymi innymi metodami. Autor scharakteryzował informacje obrazowe dostarczane przez satelity środowiskowe i wysokorozdzielcze oraz omówił niektóre aspekty wykorzystania teledetekcji satelitarnej w badaniach wybranych komponentów środowiska geograficznego, mianowicie: atmosfery, hydrosfery, biosfery i kriosfery, podkreślając przy tym unikalny charakter wielu zdobytych w ten sposób informacji. Omówił również udział polskich placówek badawczych w wykorzystaniu informacji pozyskiwanych za pomocą satelitów teledetekcyjnych.


Listopad 2004 r.