14 grudnia 2004 prof. dr hab.Włodzimierz Zagórski - Ostoja wygłosił wykład pt. "Sekwencja chromosomu paramecium - co z tego wynika?"


zagorski.gif Ekspresja genetyczna u orzęsków przebiega w sposób szczególny. Komórka typowego orzęska - Pantofelka (Paramecium) wyposażona jest w dwa jądra - generatywne i somatyczne. Generatywne niesie pełną informację genetyczną, a somatyczne - ograniczoną, używaną w podziałach bezpłciowych. W procesie rozrodu seksualnego następuje re-modelowanie informacji przekazywanej do jądra somatycznego, polegające na fragmentacji chromosomów jądra generatywnego związanej z eliminacją części DNA. W rezultacie w jądrze somatycznym występuje około 200 liniowych odcinków DNA (o wielkości od 50 Kb do 1 Mb). Te chromosomy somatyczne ulegają powieleniu i każdy z nich występuje w około 800 kopiach. Taki liczny zestaw odcinków DNA kontroluje ekspresję genetyczną linii somatycznej. W celu zrozumienia organizacji jednego z takich chromosomów somatycznych, podjęto izolację największego z nich i poddano pełnemu sekwencjonowaniu. Otrzymane wyniki wskazują, iż geny upakowane są tu niezwykle gęsto, co wskazuje iż pełny genom tego pierwotniaka jest zapewne większy od ludzkiego, kodując co najmniej 30 000 genów. Istnieje tu wiele nowych genów, niespotykanych u innych organizmów. Podjęte we współpracy z zespołami francuskimi sekwencjonowanie pełnego genomu Paramecium otwiera tym samym nowe perspektywy poznawcze w biologii.


Grudzień 2004 r.