13.01.2004 odbył się kolejny z cyklu otwartych wykładów “Wszechnicy” Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Tym razem uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Wiesława Jędrzejczaka, pt. „Współczesne koncepcje leczenia nowotworów”, kierownika Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie. Wybitnego uczonego, laureata nagrody FNP przedstawił krótko prof. Andrzej Trzebski, przewodniczący Wydziału Nauk Medycznych PAN, po czym prelegent rozpoczął swoje niezwykłe wystąpienie. Już na samym początku uzasadnił, dlaczego onkolog musi działać zdecydowanie – słuchacze poczuli się dość niepewnie, gdy usłyszeli, że co czwarty z nich zakończy życie za sprawą nowotworu. “Na szczęście nie jesteśmy już wobec raka bezbronni” – uspokoił prof. Jędrzejczak. “Wiemy co jest przyczyną zmian nowotworowych i na czym one polegają”. Po tych słowach autor prezentacji przedstawił szereg metod stosowanych obecnie w leczeniu raka. Od tych najpowszechniejszych, jak chemioterapia i naświetlania, po najnowocześniejsze – leczenie tzw. antysensownym DNA i inhibitorami produktów onkogenów.

 

Pomimo, że techniki te dopiero zaczynają wchodzić do praktyki medycznej, ich inspiracji można szukać w życiorysach i filozofii osób historycznych. Wzorem dla onkologa i jego pacjentów może być np. Józef Conrad Korzeniowski, który musiał w swym życiu walczyć z sytuacjami beznadziejnymi.

Wykładowi jak zwykle towarzyszyła burzliwa dyskusja i pytania zadawane przez uczestników spotkania.



Styczeń 2004 r.