10.02.2004 Wykład "Wszechnicy" wygłosił prof. Sylwester Porowski - dyrektor Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN Unipress, który przedstawił referat pt. "Wysokie ciśnienia a niebieski laser". Optoelektronika wykorzystująca niebieskie lasery to specjalność instytutu prof. Porowskiego i jeden z przykładów praktycznych zastosowań osiągnięć polskich naukowców w praktyce. Wykorzystanie niebieskich laserów To nie tylko możliwość przechowywania znacznie większej ilości informacji na dotychczasowych nośnikach danych. Na płycie CD odczytywanej przy pomocy niebieskiego lasera można by zmieścić nawet 4 razy więcej danych, niż obecnie. W przyszłości lasery tego typu znajdą szerokie zastosowanie w medycynie - np. w diagnostyce i leczeniu wielu schorzeń - w tym nowotworów. Prof. Porowski podczas wykładu mówił także o wykorzystaniu owoców ich pracy do wykrywania zanieczyszczeń środowiska, ale także broni biologicznej i chemicznej. Prawdopodobne są także inne zastosowania - np. do komunikacji pod wodą lub przy budowaniu komputerów optycznych. Tak ciekawa tematyka wzbudziła wiele pytań wśród słuchaczy - w tym także o konkurencję z badaczami z innych krajów, pracującymi nad zbliżonymi zagadnieniami. Wiadomo bowiem, że poważne ośrodki z Japonii starają się jak najszybciej wdrożyć do produkcji urządzenia umożliwiające korzystanie z możliwości niebieskich laserów. Prof. Porowski podkreślał jednak, że mimo różnic w fifnasowaniu badań naukowych to Polakom udało się skonstruować najsilniejszy dotąd niebieski laser - osiągający w pulsie nawet 2,6 W.Luty 2004 r.