11.05.2004 ks. biskup prof. dr hab. Marek Jędraszewski wygłosił wykład pt. "Przemijanie ma sens. Antropologia tryptyku rzymskiego Jana Pawła II"

jedraszewski.jpgKs. prof. M. Jędraszewski ukazał "Tryptyk rzymski" na szerokim tle wielkich antropologicznych sporów XX i XXI wieku. Utwór Jana Pawła II jest w istocie rzeczy traktatem filozoficznym i teologicznym, który przedstawia chrześcijańską koncepcję osoby ludzkiej - w opozycji do ideologii totalitarystycznych, filozofii egzystencjalizmu i myśli postmodernistycznej. Poemat Jana Pawła II jest polemiką z koncepcjami antropologicznymi, które legły u podstaw czasów pogardy i degradacji człowieka. Symbolami tej tragicznej epoki stały się Auschwitz i Kołyma.
Słuchacze wykładu nie bez zaskoczenia dowiedzieli się, że tekst "Tryptyku" w swej ostatniej części nawiązuje do prozy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Ks. prof. M. Jędraszewski podkreślił też szczególny status "Tryptyku", który jest czymś więcej jak tylko poematem i traktatem filozoficznym. Autor życzył sobie, by jego tekst podpisano Jan Paweł II, a nie Karol Wojtyła, a także konsultował treść "Tryptyku" z kardynałem Ratzingerem z Kongergacji Wiary. Fakt te sygnalizują, że powinniśmy odczytywać "Tryptyk" również jako nowy element nauczania Kościoła.

 

Maj 2004 r.