21.10.2003 zainaugurowała działalność WSZECHNICA - cykl otwartych wykładów, organizowanych wspólnie przez Polską Akademię Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Prof. Andrzej Legocki, prezes PAN i prof. Andrzej Paszewski, prezes TNW witając gości mówili, iż wykłady są okazją do intelektualnej dyskusji na najwyższym poziomie, a także nawiązują do tradycji spotkań organizowanych przez obie korporacje w przeszłości.

 

Inauguracyjny wykład pt. „Wina i kara” poprowadził prof. Andrzej Zoll - wybitny prawnik i rzecznik praw obywatelskich. Przedstawił różne poglądy na problem winy i ponoszonej kary. Czym powinna być kara: odpłatą za wyrządzoną krzywdę, czy raczej elementem resocjalizacji? Od czasów Arystotelesa i Platona, którzy w tej sprawie mieli odmienne zdanie, kwestia pozostaje nierozstrzygnięta. „Mimo, że dyskusja sięga starożytności, to problemy z wyborem jednego z rozwiązań można obserwować współcześnie. Do niedawna w USA dominowała neoklasycystyczna koncepcja resocjalizacji. Ale ostatnio, zdecydowanie do głosu dochodzą zwolennicy wymierzania sprawiedliwości. A Europa? Wydaje się, że w naszym rejonie świata funkcjonuje w miarę stabilny wariant pośredni” - powiedział prof. Zoll.
Podczas dyskusji mówiono m.in. o problemie odpowiedzialności nauczycieli za kształtowanie postaw moralnych młodzieży, problemie winy zbiorowej, czy konfrontacji różnych systemów prawnych na forach organizacji międzynarodowych.

 

Październik 2003 r.